Známe    Bardejovské   kúpele   ležia  na  severovýchode

Slovenska,  4km  od  historického  mesta Bardejov. Tvorí ich

komplex  elegantných  viliek,  pavilónov,  ale  aj   moderných

liečebných   domov,  kúpeľná  kolonáda,  ako   aj   množstvo

turistických  chodníkov  do  okolia.  Bardejovské   kúpele   sa 

venujú   liečbe  chorôb  obehového  ústrojenstva,  tráviaceho

ústrojenstva, ženských ochorení, chorôb obličiek a močových

ciest, netuberkulóznych chorobám dýchacích ciest. 

     Základným   zdrojom   liečby   sú  pramene    prírodných 

minerálnych   vôd  na   báze  alkalicko-slaných   železnatých

kyseliek.

    Kúpele  poskytujú  ubytovanie  vo   viacerých   pavilónoch,

jednolôžkové  a  dvojlôžkové  izby sú vybavené samostatným

hygienickým zariadením, telefónom. K dispozícii je kompletná

balneoterapia  sústredená v  hlavnej budove. Pre stravovanie

slúži  viacero   reštaurácií,  kaviarní,  spol.  miestnosti kde sa

organizujú tanečné zábavy, promenádne koncerty.

     K   dispozícii   je   letné   kúpalisko,   volejbalové  ihriská, 

tenisové  kurty,  korčuľovanie,  turistika do  okolia,  zber húb,

v zimnom období trasy pre bežkovanie.

 

     Kúpele  sa  nachádzajú  na  juhu  stredného  Slovenska v

blízkosti  dvoch  miest - Lučenca a Šiach.  Tvorí  ich komplex

moderných  liečebných  hotelov,  kúpeľná  kolonáda a pekné

lesoparky.  Kúpele  Dudince  sa   venujú  liečbe   chronických

ochorení    kĺbov,   svalov   a   mäkkých   častí    pohybového

ústrojenstva,    chrbtice,   srdcovo  -  cievnych   ochorení   a

reumatickej artritíde. Základným zdrojom liečby sú pramene

minerálnych vôd, na báze alkalicko-zemitých, sírovodíkových,

sírnatých,  vápenatých a  uhličitých kyseliek.  Kúpeľná liečba

spočíva najmä v hydroterapii, akupunktúre a masážach.

     Kúpele  poskytujú  ubytovanie v 1 a 2 lôžkových izbách a

apartmánoch s vlastným hygienickým zariadením,  rádiom a

telefónom,   niektoré   TV  a  chladničkou.   K  dispozícii   je

kompletná balneoterapia, reštaurácie, salóniky, spoločenské

priestory  kde  sa organizujú  tanečné  zábavy, promenádne

koncerty, kaderníctvo, kozmetika, sauna, solárium.

     Šport :  krytý bazén,  letné kúpaliská, požičovňa bicyklov,

turistické vychádzky do okolia, v zimnom období bežkovanie.

     Kúpele  sa  nachádzajú  v juhozápadnej  časti  Slovenska,

sú   najvýznamnejšími   kúpeľmi   na  Slovensku  pre   liečbu

ochorenia   pohybového   ústrojenstva.   Zdrojom  liečby   sú

prírodné   sírano - uhličitanové,  vápenato - sódne  pramene,

sírne vody a bahno.

     Ubytovanie   je  v  niekoľkých  liečebných  hoteloch, 1 a 2

lôžkové izby a apartmány sú vybavené vlastným hygienickým

zariadením,  telefónom,  TV  a  chladničkou.  K  dispozícii sú

reštaurácie, kaviarne, denné bary a nočné kluby.

     Šport  :   ihriská,    fitness,    sauna    solárium,    bazén,

požičovňa bicyklov, v zime bežkovanie a lyžovanie

     Kúpele  sa  nachádzajú  juhozápadne od mesta Košice,

ďaleko   od   priemyselných   centier  v   peknom   čistom

podhorskom  prostredí.  Kúpele sa venujú liečbe akútnych

a chronických  ochorení  dýchacích ciest a astmy, chrbtice,

kĺbov    a  liečbe  ischemickej  choroby  srdca.  Základným

zdrojom   zdrojom  liečby  je  klíma  kúpeľov  a  Jasovskej

jaskyne.  Liečba  spočíva  v klimatickej a inhalačnej liečbe,

vodoliečbe a elektroliečbe.

     Kúpele  poskytujú  ubytovanie  v niekoľkých liečebných

pavilónoch,  1 a  2  lôžkové  izby  sú  vybavené   vlastným

hygienickým   zariadením.   K   dispozícii  je   reštaurácia,

kaviareň, darčekové predajne.

     Šport  :  loptové hry, turistika, požičovňa lyží, bicyklov,

fitness, v zime bežkovanie a lyžovanie.

     Kúpele   sa  nachádzajú   v západnej  časti  Slovenska a

patria medzi najstaršie a   najznámejšie  liečebné kúpele u

nás.    Venujú   sa       liečbe     reumatických      ochorení, degeneratívnych   zápalových  stavov, ochoreniam chrbtice,

neuralgie,  pooperačným   stavom  a  úrazom  pohybového

aparátu,  skleróze multiplex.   Základným zdrojom liečby je

využitie  liečivých  vôd  a   bahna,  kúpeľná liečba spočíva v

hydroterapii,    bahenných    zábaloch,   pohybovej   liečbe,

akupunktúre a reflexnej liečbe.

     Kúpele  poskytujú   ubytovanie  vo viacerých liečebných

hoteloch,   1  a  2-lôžkové    izby   sú  vybavené   vlastným

hygienickým    zariadením,   telefónom,   rádiom   a    TV.

K dispozícii  sú   reštaurácie,  kaviarničky,  denné  bary   a

spoločenské priestory, kde sa organizujú tanečné zábavy a

koncerty.

     Šport :   bazén,  tenisové kurty,  loptové hry,  minigolf,

turistika, v zimnom období bežkovanie.

     Kúpele  sa   nachádzajú   v   regióne   Turiec  a  patria  k

najstarším kúpeľom na Slovensku. Venujú sa liečbe ochorení

pohybového ústrojenstva, obličiek, gynekologických ochorení,

porúch  tráviaceho  ústrojenstva.  Základným  zdrojom liečby

sú    prírodné  minerálne  vody,  kúpeľná  liečba  spočíva  vo

vodoliečbe, pitných kúrach, laseroterapii a inhaláciách.

     Kúpele  poskytujú  ubytovanie  v  1  a 2-lôžkových izbách,

ktoré   sú   vybavené   vlastným   hygienickým    zariadením,

telefónom, rádiom a chladničkou. K dispozícii sú reštaurácie,

kaviarne,  spoločenské  priestory  pre   tanečné   zábavy   a

koncerty.

     Šport : fitness centrum, bazén, loptové hry, turistika.

     Kúpele  sa  nachádzajú  na úpätiach  Spišskej  Magury, v

blízkosti  mesta  Stará   Ľubovňa.   V  areáli   sa    nachádza

jedinečné  travertínové  jazierko,  nazývané   Kráter, ktoré je

európskym  unikátom.  Kúpele  sa  venujú   liečbe   ochorení

pohybového  aparátu,  ženských  chorôb,   netuberkulóznych

ochorení dýchacích ciest a liečbe chorôb z povolania.

Základným zdrojom liečby sú hydrouhličitanosírnaté pramene

a  vynikajúce   klimatické  podmienky, kúpeľná liečba spočíva

vo fyzikálnej terapii,  svetloterapii, liečebnej telesnej výchove

a psychoterapii.

     Kúpele   poskytujú   ubytovanie   v  niekoľkých liečebných

hoteloch   a   švajčiarskych   domkoch,  1 a  2-lôžkové izby a

apartmány      sú    vybavené    samostatným    hygienickým

zariadením.  K  dispozícii  sú reštaurácie, kaviarničky, bufety,

darčekové     predajne.    Travertínový   lom    je    miestom

pravidelných   medzinárodných  sochárskych   sympózií  pod

šírim nebom.

     Šport :  letné  otvorené  kúpalisko,  travertínové jazierko,

tenisové  kurty,  loptové   hry,   turistika,   cykloturistika,    v

zimnom období bežkovanie a zjazdové lyžovanie.