Kongresová turistika

 

Telefón : +421/53/442 87 51

                 +421/53/442 67 48

Fax        : +421/53/442 87 51

                 +421/53/442 67 48

e-mail   : inatour@inatour.sk

                                       

  • valné zhromaždenia

  • konferencie

  • školenia a semináre

  • obchodné rokovania

  • firemné podujatia : špeciálne programy