Ubytovanie na Slovensku :          

         

 

                 Letná 42

052 01  Spišská Nová Ves

Telefón : +421/53/442 87 51

                 +421/53/442 67 48

Fax        : +421/53/442 87 51

                 +421/53/442 67 48

Mobil    : +421/903 653 778

e-mail   : inatour@inatour.sk

  

  

  

  

 

 

 

 

  Magyar

  Russia