Všeobecné informácie

ZĽAVY ZA SKORÝ NÁKUP

5 % pre stálych zákazníkov, ktorí využijú naše služby po tretíkrát. 

Zľavy nie je možné kombinovať, platí, vždy len jedna zľava.

DOPRAVA
- autobusová
- letecká  z  Bratislavy a z Košíc do Tivatu,  podrobné  informácie  (termíny a ceny) na samostatných  ponukových listoch
- vlaková  z  Liptovského Mikuláša,  Popradu, Spišskej Novej Vsi a  z Košíc do Baru,  podrobné  informácie  (termíny a

   ceny) na samostatných ponukových listoch
- individuálna
     Doprava  bezprostredne nesúvisí  s  ubytovacími  službami,  preto  čas  príchodu  a  odchodu  z  miesta  pobytu  nie je

podmienený časom začiatku čerpania a ukončenia ubytovacích služieb

.
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
     Je  zabezpečovaná slovenskými prepravcami, autobusmi vybavenými klimatizáciou, TV, videom, kávovarom a

chladničkou. Počas cesty je možné zakúpiť si za Sk kávu, čaj, nealko.


Trasy dopravy:


A: Poprad - Spišská Nová Ves - Prešov - Košice - Milhost - Budapešt - Beograd - Budva - Bečiči
B: Poprad - Spišská Nová Ves - Prešov - Košice- Miihost -Budapešt - Goričan-Zagreb-Dubrovnik- Budva- Bečiči
C: Poprad - Spišská Nová Ves - Prešov- Košice- Milhost- Budapešť-Mohacs-Sarajevo-Metkovič-Dubrovnik-Budva -

Bečiči.


     Presné  trasy  odchodov  z  uvedených  nástupných miest  a  trasa  budú uvedené  v pokynoch na  cestu.  Doprava  je

zabezpečovaná  non - stop  s  bezpečnostnými  a  hygienickými  prestávkami  ( každé 3-4 hodiny ).   CK  si  v  dôsledku

nepredvídaných  okolností  vyhradzuje  právo  na  neskoršie  pristavenie autobusu oproti  času uvedenom v pokynoch na

cestu. Časy čistej jazdy: 

 

Spišská Nová Ves - Crikvenica 16-18 hodín
Spišská Nová Ves - Kaštel. riviéra 18-20 hodín 

Spišská Nová Ves - Budva, Bečiči 24-26 hodín 

 

     Čas  príchodu  do  cieľovej  stanice  ovplyvňujú  aj  prejazdy  hraničných  priechodov,  preťaženie  dopravných  ciest,

nepredvídateľné mimoriadne okolnosti. Z týchto dôvodov CK INATOUR nezodpovedá za škody, ktoré vznikli zdržaním

dopravného  prostriedku.  Dopravu riadi  CK,  autobusy  riadia skúsení vodiči a skupinu počas cesty sprevádza technický

sprievodca.
     Na  dopravu  organizovanú  CK INATOUR  je  možné  zakúpiť  si  len cestovný lístok  bez zakúpenia ďalších služieb. 

Ceny  cestovných  lístkov  sú  uvedené v cenníku.  Každému  účastníkovi  bude vopred pridelené číslo sedadla, prednosť

majú účastníci so zakúpenou miestenkou. Ceny dopravy sú kalkulované s odchodom z Popradu a Spišskej Novej Vsi. Pri

minimálnom počte 15 účastníkov z iného mesta; ktoré nie je  vyznačené na cestovnom poriadku,  bude autobus pristavený

na stanovenom mieste za príplatok.


INDIVIDUÁLNA DOPRAVA
    Na  miesto  pobytu  je  možné   dopraviť  sa  vlastnou  dopravou,  všetky  dôležité  informácie  o  doporučenej   trase,

diaľničných a hraničných poplatkoch budú uvedené v pokynoch na cestu. Je nutné rozvrhnúť si časovo cestu tak, aby bol

dodržaný termín nástupu na pobyt. 

 

UBYTOVANIE
     Katalóg ponúka ubytovacie služby v hoteloch a apartmánoch a aj keď zabezpečuje maximálnu kvalitu služieb,  kritéria

na  zaradenie a  označovanie  kategórií sa  v jednotlivých   krajinách  líšia.  Nárok  na  ubytovanie  vzniká  po   predložení

ubytovacieho  poukazu - voucheru  spravidla  po  14,00  hodine,  a  to v  deň nástupu,  ktorý  je  na  voucheri    uvedený.

Ubytovacie zariadenie je klient povinný opustiť v deň odchodu najneskôr do 10,00 hodiny, pokiaľ nedôjde k inej dohode medzi  ubytovateľom,  delegátom  a  klientom,  a to najmä  pri autobusových zájazdoch,  kedy  je  potrebné  upresniť čas

uvoľnenia izieb podľa času príchodu novej skupiny. Klienti, ktorí cestujú autobusovou dopravou, odchádzajú prevažne vo večerných  hodinách,  čo  znamená  istú dávku  trpezlivosti,  tolerancie  a nápadov,  ako  prospešne  stráviť posledný deň

dovolenky pri mori. Za spôsobené škody na ubytovacom zariadení zodpovedá klient sám.


STRAVOVANIE 

     Stravovacie  služby  v  reštauračnom  zariadení  začínajú  pri  polpenzii  večerou a  končia  raňajkami,  pri  plnej  penzii

obedom. Stravovanie je zabezpečené formou obsluhy, výberom z vypracovaného jedálneho lístka. Nápoje nie sú zahrnuté

v cene stravovania.


UBYTOVACÍ POUKAZ - VOUCHER
     Voucher  obdrží  každý  účastník zájazdu  -  pri  individuálnej  doprave  po  úhrade  celej  čiastky zájazdu  spoločne  s

pokynmi  na  cestu  najneskôr  7  dní  pred  odchodom,  a  to poštou,  alebo priamo  v  CK.  Pri  organizovanej  doprave

/autobus,lietadlo,vlak/  je  pre  celú skupinu  spoločný  voucher  a pre  každého  klienta pokyny   na cestu. Na voucheri sú

uvedené všetky služby, ktoré si klient zaplatil v CK a na ich čerpanie má v priebehu pobytu nárok. Ak sa klienti svojvoľne

ubytujú v izbe,  alebo v apartmáne pre viac osôb,  než  je uvedené na voucheri,  v  tom prípade  preberajú na seba všetky

riziká a postihy až po prípadné vysťahovanie z ubytovacej kapacity.


SPRIEVODCOVIA A DELEGATI
     Autobusové  zájazdy  sú sprevádzané  technickými sprievodcami, ktorí sú s klientmi v kontakte len počas prepravy. V

mieste  pobytu  je v určených dňoch  a  hodinách  k dispozícii  stály delegát,   ktorý  asistuje  pri  ubytovaní,  organizovaní

fakultatívnych  výletov  v  spolupráci  s  miestnou CK.  Presné  informácie o fakultatívnych výletoch (program, cena) Vám

poskytne delegát CK na mieste pobytu.


DĹŽKA ZÁJAZDU
     Dĺžka  pobytu pri  mori  je v cenníku  vyjadrená  počtom nocí a dní. Celková dĺžka zájazdu je počet dní uvedených pri

každej tabuľke plus jeden deň pre cestu tam a jeden deň pre cestu späť.


POISTENIE

     V cenách  zájazdov  poriadaných  CK INATOUR  nie je  zahrnuté  komplexné  cestovné poistenie.  Pre pocit istoty a

bezpečia   počas  Vašej  dovolenky si  Vás dovoľujeme upozorniť,  že je  nutné uzavrieť komplexné  cestovné  poistenie.

Všetci  účastníci  zájazdu  poriadaných CK INATOUR  sú po  celú dobu  čerpania  služieb  poistení  pre  prípad  úpadku

cestovnej  kancelárie  v zmysle  zákona č. 281/2001 Zb.z.  Toto  zákonné  poistenie  je zahrnuté v cene každého zájazdu.

Podrobné informácie o podmienkach poistenia získate v informačnej brožúre Slovenskej poisťovne.

 

 

Späť